Friday, October 22, 2010

Kepentingan Pertanian Kepada Negara

Kepentingan Pertanian di Malaysia

a.      Pengeluaran bahan makanan
·         Memenuhi keperluan bekalan makanan penduduk
·         Kurang kos import bahan makanan
·         Memenuhi keperluan keselamatan negara

b.      Pengeluaran bahan mentah
·         Bahan mentah untuk keperluan industri
·         Contoh : getah – tayar ; kelapa sawit – minyak masak dll.

c.      Pendapatan eksport
·         Jualan hasil pertanian seperti getah, kelapa sawit, koko dll.
·         Sumber aliran masuk wang asing
·         Meningkatkan KDNK Negara

d.      Peluang pekerjaan
·         Melibatkan bilangan tenaga kerja yang besar
·         Tiga kumpulan utama pekerjaan bidang pertanian ialah kumpulan
      pengeluaran, perkhidmatan dan pembuatan

No comments: