Friday, October 22, 2010

Jenis-Jenis Pertanian di Malaysia

Jenis-jenis Pertanian

Terdapat tiga jenis pertanian di Malaysia. Iaitu:-
 • Pertanian pindah
 • Pertanian kebun kecil (sara diri)
 • Pertanian ladang

Pertanian Pindah

Ciri-ciri utama :
 • Diusahakan oleh orang asli di kawasan pedalaman Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia.
 • Tanaman yang diusahakan adalah tanaman kering seperti padi huma, keledek, sayur-sayuran dan buah-buahan.
 • Menggunakan cara-cara penanaman dan peralatan tradisional (kaedah primitif) seperti cangkul, tugal, kapak, parang dan batang kayu.
 • Hasil tanaman adalah untuk kegunaan sendiri.
 • Diusahakan oleh ahli keluarga sendiri.
 • Petani akan berpindah ke kawasan baru apabila kesuburan tanah yang telah di-tinggalkan akan ditumbuhi oleh hutan belukar (hutan sekunder)
 • Peringkat kerja dalam pertanian pindah
 • Hutan dibersihkan dan dibakar. Abunya dijadikan baja tanah.
 • Tanaman ditanam oleh ahli keluarga gunakan alat dan cara penanaman tradisional dan mudah.
 • Hasil tanaman dituai oleh ahli keluarga gunakan alat tradisional.
 • Berpindah ke kawasan lain yang lebih subur - keburukannya kawasan yang ditinggalkan ditumbuhi belukar.
Pertanian Kebun Kecil / Sara
taman-herba buah-naga

Ciri-ciri utama:
 • Keluasan tapak 1- 2 hektar.
 • Diusahakan oleh ahli keluarga yang bermodal kecil.
 • Kegiatan pertanian yang terpenting - paling luas diusahakan oleh petani Malaysia.
 • Ditanami dengan tanaman sara diri untuk keperluan keluarga dan selebihnya dijual kepada penduduk tempatan sahaja.
 • Menggunakan jentera-jentera kecil dan kemudahan pemprosesan serta pemasaran yang disediakan oleh kerajaan. Masih ada yang mengamalkan cara pertanian tradisional.
 • Tanaman yang ditanam seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan jagung (tanaman sara diri) serta tanaman dagangan seperti kelapa sawit, getah, lada hitam dan koko.
Pertanian Ladang
petik20teh rubber5

Ciri-ciri utama:
 • Keluasannya melebihi 40 hektar.
 • Dijalankan secara besar-besaran oleh syarikat besar.
 • Menanam tanaman dagangan seperti getah, kelapa sawit dan teh
 • Menggunakan tenaga buruh yang ramai, peralatan moden, racun serangga, baja urea dan biji benih yang bermutu tinggi.
 • Mengeluarkan hasil yang tinggi dan keba-nyakannya diekspot.

No comments: